Một số câu tiếng Thái Lan phổ biến dành cho người đi du lịch

Sa-wa-dee……………………………Xin chào
Sa-wa-dee krup………………… .Xin chào (nếu bạn là nam)
Sa-wa-dee kaa…………………… Xin chào (nếu bạn là nữ)
Chai……………………………………..Có, vâng
Mai……………………………………….. Không
Khun…………………………………….Ôn g, bà, cô
Sabai dee reu?…………………….Bạn khỏe không?
Sabai dee……………………………..Khỏe
Kop koon………………………………Cảm ơn
Mai pen rai…………………………….Không có gì đâu
Phoot Thai mai dai……………….Tôi không nói được tiếng Thái
Mai kao chai………………………….Tôi không hiểu
Kao chai mai?……………………….Bạn có hiểu không?
Tai ruup dai mai?………………… Tôi có thể chụp một bức ảnh chứ?
Hong nam yoo tee nai?…………Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Chan cha pai…………………………Tôi đang đi…
Chan mai pai…………………………Tôi sẽ không đi…
Prot khap cha cha………………….Xin lái xe chậm chậm một chút.
Ra wang………………………………..Hãy cẩn thận
Liao khwa………………………………Rẽ phải
Liao sai………………………………….Rẽ trái
Khap trong pai……………………….Đi thẳng
Cha cha…………………………………Chậm lại
Yut……………………………………….. ..Dừng lại
Nee tao rai?………………………… .Cái này bao nhiêu tiền vậy?
Nee arai?…………………………….. Cái này là cái gì?
Paeng maag………………………….Ôi mắc quá
Lo ra kha dai mai?…………………Có giảm giá không vậy?
Ho hai duai………………………….. .Vui lòng gói nó lại giúp nhé.
Gep taang………………………………Tính tiền nhé
Prot phut cha cha……………………Vui lòng nói chầm chậm một chút
Di mak……………………………………Tốt lắm
Mai di………………………………………Không tốt
La gon…………………………………….Tạ m biệt
Laew phob gan mai………………..Hẹn gặp lại

No votes yet.
Please wait...

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.